אפליקציית תיעוד מזון 10K

 נבקשכם לתעד במשך שבועיים )כל עוד מחוברים למד הסוכר(: תרופות,  מזון )כולל שתיה,  לא צריך לתעד
מים(, שינה ופעילות גופנית

רצוי לתעד ארוחות בזמן אמת ובצורה מדויקת ככל הניתן

 כדי לאפשר ניתוח נכון של השפעת מזון על רמות סוכר בדם, רצוי שיהיה מרווח זמן של  שעתיים לפחות בין
ארוחות סמוכות

 כאשר מתעדים מזון יש להזין את הרכב הארוחה או המשקה. לדוגמא: כאשר מתעדים נס  קפה, צריך להזין את
 הקפה ובנפרד להוסיף את החלב ו/או את הסוכר. דוגמא נוספת כריך /  סלט: במקום לחפש "כריך" אם לא
.מוצאים את הפריט המדויק שרציתם לתעד, צריך לתעד בנפרד את סוג הלחם ואת תכולת הכריך