מכון ויצמן משקיע מאמצים רבים בדאגה לחסיון המידע. הנתונים האישיים של המשתתפים במחקר יקודדו כך שזהות המשתתפים תישאר חסויה גם כאשר תוצאות המחקר יפורסמו במאמר מדעי.

 

מחקר זה ממומן בחלקו על ידי מענק מספר 786344 מטעם המועצה האירופית למחקר (ERC).

פרופ' ערן סגל משמש כיועץ ומכהן בוועדה המייעצת המדעית של חברת DayTwo.

מכון ויצמן עשוי ליהנות ממסחור טכנולוגיות הקשורות למחקר זה.

 

המחקר אושר על ידי הועדה האתית של מכון ויצמן (Weizmann IRB), בשל תרומתו הצפויה להשגת ידע מדעי בסיסי ולטובת האנושות. את פרטי הועדה ניתן למצוא ב: https://www.weizmann.ac.il/IRB